ผู้เขียน หัวข้อ: อบต.บ้านตุ่น เร่งยกระดับพื้นที่ สู่ตำบล'อุทยานศก.พอเพียง'  (อ่าน 965 ครั้ง)

ออฟไลน์ กอหญ้า

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 738


               ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง นายก อบต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า ในวัย 59 ปี ก็ตั้งเป้าตลอดสมัย ผลักดันให้ท้องถิ่น คือตำบลบ้านตุ่น ยกระดับสู่การเป็นตำบลอุทยานเศรษฐกิจพอเพียง เน้นทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหมู่บ้านของตนเอง

               "นายรัฐวุฒิชัย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านตุ่น ซึ่งจะหมดวาระลงในปี 2556 ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา นายกคนนี้ได้ริเริ่มการพัฒนา ต.บ้านตุ่นให้เป็นตำบลเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ดำเนินการหลายโครงการ ที่เป็นจุดเด่นคือ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นำร่องที่ หมู่บ้านบัว จนได้รับรางวัลการันตีระดับประเทศ จากสำนักงาน กปร.มาแล้ว ซึ่งมีรูปแบบในการดำเนินกิจกรรม คือให้ชาวบ้านมีการร่วมกลุ่มในการสร้างกิจกรรม

                โดยยึดหลัก 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน อาทิ ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ไว้บริโภคและจำหน่าย ปลูกผักปลอดสาร ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ส่งเสริมเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง ส่งเสริมอาชีพด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคือสานเข่ง สานสุ่มไก่ เป็นต้น ทำให้ชาวบ้านบ้านบัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยปีที่ผ่านมาชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายเครื่องจักสาน กว่า 3 ล้านบาท

                นอกจากนี้ บ้านบัว ยังมีโครงการกองทุนแก๊สชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดและรอบคอบ และปลูกป่าชุมชน ขณะเดียวกันในพื้นที่ยังจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงการพระราชดำริ ทั้งโครงการสร้างฝายแฝก ควบคู่กับการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ยืนต้นตามที่สาธารณะ รวมไปถึงโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น ที่มุ่งเน้นให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ด้วยการช่วยกันดูแลพื้นที่บ้านไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่า

                มีการขุดสระ ปรับปรุงเส้นทางในหมู่บ้าน ตลอดจนให้ชาวบ้านร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งการปลูกไผ่ทดแทน ดูแลรักษาคลองส่งน้ำ ส่วนด้านการศึกษาบ้านบัวมีการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในระบบได้มีโอกาสทางการศึกษา 100% มีจัดกิจกรรมกระตุ้นการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงาน ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน จึงทำให้บ้านบัวเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการดำเนินการด้านเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนขยายไปสู่หมู่บ้านอื่นในตำบลต่อไป"

               นายรัฐวุฒิชัย กล่าวถึงเป้าหมายในระยะเวลาที่เหลืออีก 1 ปีก่อนจะหมดวาระ จะพัฒนาให้ ต.บ้านตุ่นเป็นตำบลเกษตรอินทรีย์ ด้วยการส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านดำเนินกิจกรรมเช่นบ้านบัว รวมทั้งผลักดันให้ ต.บ้านตุ่น เป็นอุทยานเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งส่งเสริม ในเรื่องการท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มเติม เพื่อให้ทุกหมู่บ้านแสดงศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาให้ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการบ้านน่าอยู่ ถนนน่ามอง คลองสะอาด ปราศจากยาเสพติด ด้วยการให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง

               "อบต.จะเป็นผู้ประเมินว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ หากหมู่บ้านใดผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับรางวัลเป็นเครื่องตัดหญ้าไว้ใช้ในชุมชน โดยมีความมุ่งหวังว่าโครงการนี้ จะช่วยปลูกฝังให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตนเอง มีความสามัคคี ตลอดจน อบต.จะพัฒนาโครงการระบบประปาภูเขา เนื่องจากพบว่าระบบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ"

               จึงนับได้ว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา นายก อบต.คนนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาตำบลของตนเองได้เป็นอย่างดี และจะมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า ตำบลบ้านตุ่นน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม นำหน้าด้านเศรษฐกิจ พิชิตความยากจน ประชาชนมีส่วนร่วม โดยจะมีการขยายผลไปสู่พื้นที่ตำบลอื่นๆ ด้วย

                สำหรับ ต.บ้านตุ่น มีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 2,217 ครัวเรือน

.....................................................
( อบต.บ้านตุ่น เร่งยกระดับพื้นที่ สู่ตำบล'อุทยานศก.พอเพียง' : โดย...ประภาภรณ์ เครืองิ้ว )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 02, 2012, 12:16:36 pm โดย กอหญ้า »